​Hur vi arbetar

Lager & Partners metodik anpassas alltid efter uppdragets natur och klientens önskemål, vare sig det innebär search, annonsering, och/eller second opinion av interna kandidater.  En strukturerad och genomtänkt process är alltid utgångspunkten i våra uppdrag, men till syvende och sist bygger rekrytering på förtroende. Förtroende från dig som kund att vi förstår din organisations behov, förväntningar och krav på kandidater i termer av kompetens, erfarenhet och personlighet - att Lager & Partners ytterst kan representera ditt företag i kandidatmarknaden på ett professionellt sätt. ​Förtroende från dig som kandidat att vi på Lager & Partners förstår din nuvarande roll, de utmaningar du strävar mot, och kan matcha det med relevanta uppdrag - att vi alltid behandlar dina uppgifter varsamt och konfidentiellt.

Både som kund och kandidat kan du vara trygg med att den, eller de, konsulter du träffar från Lager & Partners också genomför och ansvarar för hela uppdraget. Från den inledande analysfasen till avslutande referenstagning och villkorsförhandling. ​​Samtliga våra konsulter och researchers har mångårig erfarenhet från antingen ledande positioner inom den finansiella sektorn och/eller som rekryteringskonsulter.​

Lager & Partners AB

Org. nr: 556274-5389

Telefon: 08 407 64 60

Kungsgatan 10, 1tr

111 43 Stockholm